top of page

Liên hệ với Gia Minh CNC

Man Welding

Thông tin liên hệ

Facebook: Gia Công Cắt Laser - Gia Minh CNC 

Youtube: Gia Minh CNC

Business Site: Cửa cổng CNC Gia Minh

Business Site: Cắt Sắt CNC - Cắt Laser - Cửa Cổng CNC - Gia Minh

Địa chỉ: E4/38B Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, TP HCM

Email: giaminhcnc@gmail.com

Phone: 0948 225 879

bottom of page